hmn

13 tekstów – auto­rem jest hmn.

Uderze­nie ko­biety przez mężczyznę wca­le nie jest oz­naką siły, lecz słabości, nieumiejętnością po­radze­nia so­bie z sobą samym. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 września 2010, 17:06

By być jak dziec­ko - nie zas­ta­nawiać się, tyl­ko wierzyć... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 8 sierpnia 2010, 21:36

Żyję i nie mam cza­su, by żyć... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 sierpnia 2010, 23:14

Nie­szczęściem naszych czasów jest to, że chce­my ze świata tyl­ko brać, brać i jeszcze raz brać, a mało jest ta­kich ludzi, którzy chcą te­mu światu także coś dawać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 marca 2010, 22:41

I ko­lej­ne złama­ne męskie ser­ce wrzu­ciłam na górę zniszczo­nych serc... Czy coś ze mną nie tak...? 

myśl • 26 lutego 2010, 20:14

Nie wszys­tko jest ta­kie, za ja­kie je ma­my, ani ta­kie, ja­kie chcieli­byśmy, by było... Dla­tego trze­ba pat­rzec z różnych perspektyw. 

myśl • 25 lutego 2010, 16:14

Przyg­niatasz mnie swym ciałem cierpienia.

Do­tykasz mac­ka­mi niena­wiści i strachu.

Składasz na mych us­tach de­likat­ne i ulot­ne po­całun­ki nadziei.~~Z de­dykacją dla Ciebie, Życie~~ 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 lutego 2010, 11:38

Ludzie po­siadają wiel­ki dar - wolną wolę.

Szko­da tyl­ko, że nie umieją z niej skorzystac... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 lutego 2010, 00:06

Życie jest jak nieposłuszny pies: gdy chcesz się do niego przy­tulic - ucieka, gdy chcesz, aby juz so­bie poszedł - nie chce się odczepic. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 lutego 2010, 21:41

- Wiesz... Boję się, że się we mnie za­kochasz... - Po­wie­dział po upoj­nym pocałunku.

"Hmmm te­raz mi to mówisz?" - Pomyślałam. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 lutego 2010, 17:13
hmn

Myśli (głównie), z którymi w pełni się zgadzam.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność